Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.12.2006

Bruttokansantuote kasvoi 0,9 % vuoden 2006 3. neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2005 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 5,4 prosenttia suurempi, kausitasoitettu bruttokansantuotteen vastaava muutos vuotta aiemmasta oli 5,8 prosenttia. Vuoden kolmannella neljänneksellä työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-syyskuussa bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen tietojen mukaan 6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Kansantalouden tuotantoa ovat vuoden kolmannella neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit; vienti, kotitalouksien kulutus ja investoinnit. Heinä-syyskuussa kotitalouksien kulutusmenot lisääntyivät runsaat 3 prosenttia vuoden takaisesta. Vaatteita, jalkineita, huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa ostettiin runsaasti. Kiinteät investoinnit lisääntyivät vajaat 5 prosenttia. Rakennusinvestoinnit kasvoivat vajaat 3 prosenttia ja kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyivät noin 10 prosenttia. Tuonti lisääntyi 6 prosenttia vuotta aiemmasta ja viennin määrä lisääntyi 8 prosenttia.

Bruttokansantuote, vuosineljänneksittäin vuoden 2000 hintoihin

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa on uudistettu arvonlisäyksen laskentamenetelmää. Toimialoittainen arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituotekäyttö.

Samalla on siirrytty kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen, jossa perusvuotena on aina edellinen vuosi, mutta tiedot julkaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina.

Myös edellisten neljännesten tietoja tarkistetaan aina uuden neljänneksen julkaisun yhteydessä. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viipeellä.

Menetelmäseloste

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2006, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 8.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2006/03/ntp_2006_03_2006-12-08_tie_001.html