Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2012

Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent från föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under juli–september med 0,1 procent från föregående kvartal. Jämfört med tredje kvartalet år 2011 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,2 procent. Tredje kvartalet innehöll en arbetsdag färre än året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten för andra kvartalet år 2012 var fortfarande -1,1 procent jämfört med föregående kvartal, men reviderades till -0,3 procent jämfört med året innan (var -0,1 %).

Volymen av exporten ökade under tredje kvartalet med 2,4 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 1,8 procent från året innan. Importen minskade med 3,7 procent från föregående kvartal och med 4,1 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,6 procent från året innan. Investeringarna minskade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 4,4 procent från året innan.

I detta offentliggörande har tidsserien för förädlingsvärdet inom jordbruket reviderats för alla kvartal. Den nya tidsserien baserar sig på produktionsindikatorn, medan en uppskattning av förädlingsvärdet var den tidigare indikatorn. Bytet av indikator inverkar inte på uppgifterna på årsnivå.

Med volym avses värde som rensats för prisförändringar. Volymerna till priserna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/03/ntp_2012_03_2012-12-05_tie_001_sv.html