Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q1 0,8 0,4 0,5 -0,3
2012Q2 -1,1 -1,3 -1,3 -0,2
2012Q3 -0,1 0,1 -0,0 0,1
2012Q4 -0,5 -0,5 -0,7 -0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året
innan, %
2012Q1 1,7 1,8 1,9 0,2
2012Q2 -0,1 -0,3 -0,1 0,0
2012Q3 -1,2 -0,7 -0,6 0,6
2012Q4 -1,5 -1,5 -1,7 -0,2

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q1 3,7 1,8 2,0 -1,7
2012Q2 -2,3 -2,7 -2,8 -0,5
2012Q3 2,4 2,4 2,4 0,0
2012Q4 -4,4 -4,4 -4,4 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året
innan, %
2012Q1 -0,2 -1,5 -1,5 -1,3
2012Q2 -0,5 1,1 1,1 1,6
2012Q3 -1,8 -2,0 -1,9 -0,1
2012Q4 -2,9 -2,9 -2,9 0,0

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2012Q1 -1,3 -2,1 -1,6 -0,3
2012Q2 -3,6 -3,5 -3,7 -0,1
2012Q3 -3,7 -2,5 -2,7 1,0
2012Q4 1,5 1,5 1,4 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året
innan, %
2012Q1 0,9 1,0 1,0 0,1
2012Q2 -3,1 -3,5 -3,5 -0,4
2012Q3 -4,1 -5,6 -5,6 -1,5
2012Q4 -6,5 -6,5 -6,5 0,0

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2010Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,4 0,0

Källa: Nationalräkenskaper 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/01/ntp_2013_01_2013-06-05_rev_001_sv.html