Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.6.2014

Bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under januari-mars med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2013 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,6 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser (mrd euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser (mrd euro)

Förändringen av bruttonationalprodukten för fjärde kvartalet 2013 reviderades till -0,2 procent från föregående kvartal (var -0,3 %) och till -0,2 procent från året innan (var -0,6 %).

Exportvolymen minskade under första kvartalet med 1,9 procent från föregående kvartal och med 3 procent från året innan. Importen minskade med 2,9 procent från föregående kvartal och med 0,8 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under första kvartalet med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,5 procent från året innan. Investeringarna minskade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 5 procent från året innan.

En korrigering av försäkringstjänsterna har gjorts i importen och exporten av tjänster. Den minskar något nivåerna på både importen och exporten fr.o.m. år 2013. Uppgifterna om förädlingsvärdet inom finans- och försäkringsverksamheten (K) för första kvartalet 2014 kan komma att revideras mer än normalt i nästa offentliggörande på grund av förseningen av källmaterial till följd av revideringen av FINREP.

Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien .


Källa: Nationalräkenskaper 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332 (9.6.2014 => 029 551 3332), Samu Hakala 09 1734 3756 (9.6.2014 => 029 551 3756), kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (320,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/01/ntp_2014_01_2014-06-05_tie_001_sv.html