Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2014

Kvartalsräkenskapernas tidsserier enligt ENS2010 har publicerats, bruttonationalprodukten minskade med 0,4 procent under första kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten under januari–mars med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2013 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,3 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (mrd euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (mrd euro)

Exportvolymen minskade under första kvartalet med 1,7 procent från föregående kvartal och med 1,9 procent från året innan. Importen minskade med 2,9 procent jämfört med föregående kvartal och var på samma nivå som året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under första kvartalet med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,5 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 1,8 procent från föregående kvartal och med 6,5 procent från året innan.

Revideringen ENS2010 har förändrat tidsseriernas nivåer inom nationalräkenskaperna. I avsnittet Ändringar i denna statistik finns information om effekterna av revideringen.


Källa: Nationalräkenskaper 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/01/ntp_2014_01_2014-07-11_tie_002_sv.html