Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q3 0,4 0,9 0,9 0,5
2016Q4 0,0 0,6 0,6 0,6
2017Q1 1,2 1,2 1,2 0,0
2017Q2 0,4 0,4 0,8 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q3 1,6 2,2 2,2 0,6
2016Q4 1,3 2,3 2,2 0,9
2017Q1 2,7 3,0 2,9 0,2
2017Q2 3,0 3,0 3,6 0,6

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q3 -3,4 0,2 0,6 4,0
2016Q4 0,6 1,2 1,0 0,4
2017Q1 5,0 6,4 7,1 2,1
2017Q2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q3 1,4 3,4 3,1 1,7
2016Q4 0,4 1,1 0,8 0,4
2017Q1 8,8 11,2 12,1 3,3
2017Q2 7,9 7,9 8,8 0,9

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2016Q3 -3,3 -0,2 0,2 3,5
2016Q4 1,9 2,2 2,0 0,1
2017Q1 -1,0 -0,6 -1,0 0,0
2017Q2 2,7 2,7 2,2 -0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2016Q3 0,7 5,0 4,8 4,1
2016Q4 0,2 2,8 2,6 2,4
2017Q1 3,6 4,0 3,7 0,1
2017Q2 4,2 4,2 3,4 -0,8

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,3 0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,5 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2017/03/ntp_2017_03_2017-12-01_rev_001_sv.html