Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q3 0,4 0,1 -0,1 -0,5
  2018Q4 0,7 0,1 0,0 -0,7
2019Q1 0,2 0,5 0,6 0,4
2019Q2 0,5 0,5 0,8 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q3 2,4 1,8 1,6 -0,8
2018Q4 2,2 0,7 0,4 -1,8
2019Q1 1,2 0,9 0,5 -0,7
2019Q2 1,2 1,2 1,4 0,2

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q3 -1,8 -1,3 -0,4 1,4
  2018Q4 3,3 3,4 2,9 -0,4
2019Q1 3,0 2,4 3,0 0,0
2019Q2 -0,5 -0,5 -1,1 -0,6
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q3 -1,3 -1,4 0,0 1,3
2018Q4 1,3 1,0 3,1 1,8
2019Q1 3,9 3,3 4,6 0,7
2019Q2 4,1 4,1 4,5 0,4

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2018Q3 0,5 0,6 1,3 0,8
  2018Q4 4,1 3,8 2,3 -1,8
2019Q1 -5,7 -4,4 -0,9 4,8
2019Q2 2,8 2,8 1,4 -1,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2018Q3 2,2 2,7 3,7 1,5
2018Q4 6,3 6,2 7,0 0,7
2019Q1 -1,9 -0,4 2,3 4,2
2019Q2 2,8 2,8 3,7 0,9

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,5 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2019/03/ntp_2019_03_2019-11-29_rev_001_sv.html