Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q2 0,5 0,5 0,8 0,3
2019Q3 0,7 0,3 0,3 -0,4
2019Q4 -0,8 -0,6 -0,3 0,5
2020Q1 -0,9 -0,9 -1,9 -1,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q2 1,2 1,1 1,6 0,4
2019Q3 2,2 1,7 1,7 -0,5
2019Q4 0,4 0,5 0,8 0,4
2020Q1 -1,1 -1,1 -1,3 -0,2

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q2 -0,5 -3,3 -3,2 -2,7
2019Q3 0,5 2,0 2,2 1,7
2019Q4 2,5 1,3 1,4 -1,1
2020Q1 -7,4 -7,4 -7,0 0,4
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q2 4,1 5,9 5,3 1,2
2019Q3 5,3 8,6 9,2 3,9
2019Q4 8,2 8,3 9,2 1,0
2020Q1 -8,5 -8,5 -7,9 0,6

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2019Q2 2,8 1,1 1,6 -1,2
2019Q3 1,2 0,4 0,4 -0,8
2019Q4 -1,4 -1,9 -2,0 -0,6
2020Q1 -3,5 -3,5 -1,6 1,9
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2019Q2 2,8 4,2 4,2 1,4
2019Q3 4,2 3,9 4,0 -0,2
2019Q4 -0,6 -0,8 -0,6 0,0
2020Q1 -4,1 -4,1 -1,7 2,4

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,4 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,2

Källa: Nationalräkenskaper 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 28.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/02/ntp_2020_02_2020-08-28_rev_001_sv.html