Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q3 3,3 4,6 4,6 1,3
2020Q4 0,4 0,5 0,7 0,3
2021Q1 -0,1 0,1 0,1 0,2
2021Q2 2,1 2,1 2,2 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q3 -2,7 -2,7 -2,7 0,0
2020Q4 -1,4 -1,5 -1,5 -0,1
2021Q1 -1,0 -1,5 -1,3 -0,3
2021Q2 7,5 7,5 8,2 0,7

Revideringen av volymändringarna i export

1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q3 2,6 3,0 2,5 -0,1
2020Q4 8,8 9,8 10,3 1,5
2021Q1 -5,0 -6,4 -5,6 -0,6
2021Q2 0,3 0,3 1,0 0,7
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q3 -12,7 -10,7 -10,7 2,0
2020Q4 -0,4 1,3 1,3 1,7
2021Q1 -5,4 -5,1 -4,4 1,0
2021Q2 5,7 5,7 7,1 1,4

Revideringen av volymändringarna i import

1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2020Q3 4,7 5,2 4,6 -0,1
2020Q4 -1,4 -0,3 0,2 1,6
2021Q1 1,4 -0,2 0,4 -1,0
2021Q2 1,5 1,5 2,4 0,9
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2020Q3 -9,8 -7,8 -8,0 1,8
2020Q4 -8,0 -6,4 -6,5 1,5
2021Q1 -7,0 -7,6 -7,3 -0,3
2021Q2 6,1 6,1 7,7 1,6

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,5 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,7 0,1

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 30.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/03/ntp_2021_03_2021-11-30_rev_001_sv.html