Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2010

Antalet deltagare i läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen 2,3 miljoner år 2009

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen samlar in från läroanstalter uppgick antalet undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen till totalt 5,4 miljoner år 2009, 5 procent mindre än förra året. Antalet deltagare (brutto-antalet studerande) var en procent mindre än förra året, totalt 2,3 miljoner.

Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen efter utbildningstyp år 2009

Typ av utbildning Deltagare (brutto) Kvinnor % Undervisningstimmar
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, ej läroavtal 130 300 38 416 215
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 4 237 58 25 972
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 57 731 44 1 098 089
Kursen som arbetsgivaren beställt 246 814 46 385 688
Utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete 1 665 398 72 2 901 097
Öppen yrkeshögskoleundervisning 16 421 70 211 790
Öppen universitetsundervisning 1) 49 963 77 78 517
Övriga utbildningar 83 292 51 295 662
Total 2 254 156 66 5 413 030
1) Exkl. inte uppgifter om öppen universitetsutbildning som universiteten själv anordnar.

Antalet deltagare var störst inom vuxenutbildning som anordnats som fritt bildningsarbete. I denna utbildning var bruttoantalet studerande totalt 1,7 miljoner och nettoantalet studerande totalt en miljon. Också antalet undervisningstimmar var högst inom utbildning som anordnats som fritt bildningsarbete, dvs. 2,9 miljoner timmar. Mest undervisning av alla undervisningstimmar för vuxenutbildning som inte leder till examen (28 procent) gavs inom kulturbranschen och i synnerhet inom studieområdet hantverk och konstindustri.


Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2009/oaiop_2009_2010-12-10_tie_001_sv.html