Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter efter utbildningens huvudsakliga innehåll och utbildningstyp 2013

Utbildningens innehåll Utbildningstyp
Yrkesinriktad tilläggs- utbildning,
ej läroavtal
Yrkesinriktad tilläggs- utbildning, läroavtal Arbetskrafts- politisk vuxen- utbildning Kurser som arbets- givaren beställt     Utbildning som anordnats som fritt bildnings- arbete Öppen yrkes- högskole- undervisning Öppen universitets- under- visning Övriga utbildningar Totalt
Totalt 404 917 26 954 1 060 424 307 698 2 951 003 364 041 66 018 267 631 5 448 686
Allmänutbildning 4 511 - 44 823 1 322 53 455 20 514 13 479 118 124
Det humanistiska och pedagogiska området 48 193 964 376 073 45 256 596 151 17 873 35 528 27 847 1 147 885
Kultur 22 387 426 2 127 2 478 1 500 664 29 815 5 930 28 744 1 592 571
Samhällsinriktade ämnen, företags-
ekonomi och administration
29 730 3 487 79 712 20 566 79 966 113 791 15 034 35 123 377 409
Det naturvetenskapliga området 23 647 329 8 237 7 881 94 611 23 895 1 045 3 329 162 974
Teknik och kommunikation 132 907 5 838 313 952 109 906 25 351 59 276 653 34 917 682 800
Naturbruk och miljöområdet 23 844 132 5 784 4 619 16 460 9 280 258 4 157 64 534
Social-, hälso- och idrottsområdet 79 405 11 016 75 240 72 299 517 849 99 889 6 229 28 115 890 042
Turism-, kosthålls- och ekonomi-
branchen
10 409 4 720 22 018 7 930 25 242 10 200 348 7 715 88 582
Övrig utbildning 29 884 42 132 458 35 441 41 254 2 479 84 205 323 765

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. 2013, Tabellbilaga 1. Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter efter utbildningens huvudsakliga innehåll och utbildningstyp 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/2013/oaiop_2013_2014-12-11_tau_001_sv.html