Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2010

Antalet studerande i examensinriktad utbildning oförändrat

Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,25 miljoner år 2008. På basis av de preliminära uppgifterna för år 2009 var antalet studerande nästan oförändrat jämfört med året innan. Antalet studerande i grundskole- och gymnasieutbildning sjönk i och med att åldersklasserna minskade. Inom yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning ökade antalet studerande något. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

År 2008 uppgick antalet nya studerande till 270 000 och antalet studerande som avlagt examen till 220 000. Av nya studerande var 52 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 55 procent. Till följd av examensreformen avlades ett rekordhögt antal examina inom universitetsutbildningen, dvs. 71 procent mer än året innan.

Denna statistik beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras på Statistikcentralens webbplats i denna statistiks databastabeller samt i statistiken över för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning.

Studerande i examensinriktad utbildning 2000– 2009 (2009 preliminär uppgift)

Studerande i examensinriktad utbildning 2000– 2009 (2009 preliminär uppgift)

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2009/opiskt_2009_2010-01-26_tie_001_sv.html