Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2009 och 2010

Utbildningssektor 2009 2010 1) Förändring 2009-2010, %
Totalt 1 252 823 1 252 200 0
Grundutbildning i grundskola, läropliktsskola 553 329 546 423 –1
Grundutbildning för vuxna 2 326 2 361 2
Gymnasieutbildning 112 088 112 500 0
Yrkesutbildning 281 572 282 700 0
Yrkeshögskoleutbildning 135 033 138 852 3
Universitetsutbildning 168 475 169 400 0
1) Uppgifterna om gymnasieutbildning, yrkesutbildning och universitetsutbildning är preliminära. I antalet studerande i universitetsutbildning ingår fr.o.m. år 2010 Försvarshögskolan vars preliminära antal studerande var 680.

Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2010, Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2009 och 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2010/opiskt_2010_2011-01-26_tau_001_sv.html