Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2021

I grundskolorna 566 600 elever år 2020

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet grundskoleelever till 566 600 år 2020. Antalet elever i grundskolan ökade med 0,4 procent från året innan. Av eleverna var 49 procent flickor och 51 procent pojkar. I grundskolans årskurser 1–6 studerade totalt 371 400 elever och i årskurserna 7–9 totalt 183 900 elever.

Grundskoleeleverna i årskurserna 1–9 år 2020

Grundskoleeleverna i årskurserna 1–9 år 2020

I påbyggnadsundervisning (åk. 10) deltog totalt 1 000 elever, av vilka 500 i grundskolor. I antalet grundskoleelever inräknas också förskoleelever inom den grundläggande utbildningen, vilka uppgick till 10 800. Mera information finns i statistikens kvalitetsbeskrivning.

Hösten 2020 var antalet elever i hemundervisning 501. Tillfälligt utomlands var 327 elever. Tidsserieuppgifter om elever i andra än grundskolor finns i tabellbilagan till denna publikation.

Antalet studerande inom grundläggande utbildning för vuxna uppgick till 5 400. Av dem var 51 procent män. Fram till år 2019 har uppgifterna om grundläggande utbildning för vuxna publicerats i statistiken Vuxenutbildning vid läroanstalter .

Uppgifter om utvecklingen av antalet grundskolor finns i statistiken Utbildningsanordnare och läroanstalter .


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2020/13/opiskt_2020_13_2021-03-31_tie_001_sv.html