Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utbildningsanordnare och läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet grundskolor fortsatte minska
18.2.2022
Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 689 aktiva utbildningsanordnare och 3 049 läroanstalter med omkring 1,79 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2021. Antalet verksamma grundskolor uppgick till 2 085.

Beskrivning: Statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter beskriver nätverket av de utbildningsanordnare och läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn samt förändringar i dem under året. Dessutom innehåller den uppgifter om läroanstalternas adresser samt det totala antalet studeranden i skolan per den 20 september.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: grundskola, gymnasium, högskolor, läroavtalsutbildning, läroinrättningar, studerande, universitet, utbildning, utbildningsanordnare, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/index_sv.html