Finlands officiella statistik

Utbildningsanordnare och läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet grundskolor fortsatte minska, läroanstalterna större än tidigare
12.2.2020
Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 704 aktiva utbildningsanordnare och 3 175 läroanstalter med omkring 1,84 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2019. Antalet verksamma grundskolor uppgick till 2 187, varav 22 procent var enhetsskolor som omfattar årskurserna 1 - 9. Andelen enhetsskolor av grundskolorna har ökat med 10 procentenheter på tio år.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter beskriver nätverket av de utbildningsanordnare och läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn samt förändringar i dem under året. Dessutom innehåller den uppgifter om läroanstalternas adresser samt det totala antalet studeranden i skolan per den 20 september.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: grundskola, gymnasium, högskolor, läroavtalsutbildning, läroinrättningar, studerande, universitet, utbildning, utbildningsanordnare, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/index_sv.html