Julkaistu: 22.5.2006

Toisen asteen koulutuksesta valmistui tavoiteajassa yli puolet, korkea-asteelta alle puolet

Vuoden 2004 lopussa oli kolme vuotta aiemmin aloittaneista 37 000 lukiolaisesta suorittanut ylioppilastutkinnon 77 prosenttia ja lukio-opintoja jatkoi edelleen 14 prosenttia. Noin 48 000 toisen asteen ammatillisen perustutkinnon aloittaneesta oli tarkasteluaikana valmistunut 57 prosenttia, opiskelua jatkoi 18 prosenttia ja runsas 20 prosenttia oli joko työssä, työttömänä tai muussa toiminnassa. Valmistuminen on hieman nopeutunut edellisvuodesta.

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa 48 prosenttia, eli vajaa puolet neljän vuoden takaisesta noin 26 000 uudesta opiskelijasta. Opiskelua jatkoi edelleen ammattikorkeakouluissa 31 prosenttia ja yliopisto-opintoihin oli vaihtanut 6 prosenttia. Noin 15 prosenttia oli siirtynyt muuhun koulutukseen tai oli työssä, työttömänä tai muussa toiminnassa. Nopeimmin valmistuttiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, noin 70 prosenttia oli valmistunut tavoiteajassa. Tarkasteluaikana vähiten valmistuneita oli tekniikan ja liikenteen alalla, 32 prosenttia. Valmistumisnopeus on pysynyt samana kuin edellisenä vuonna.

Yliopistoista valmistui viidessä ja puolessa vuodessa 30 prosenttia viiden vuoden takaisesta 19 000 uudesta opiskelijasta. Yliopisto-opintoja jatkoi 59 prosenttia ja noin 10 prosenttia oli muualla opiskelemassa, työssä, työttömänä tai muussa toiminnassa. Nopeimmin valmistuttiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, noin 46 prosenttia oli valmistunut tavoiteajassa. Tarkasteluaikana vähiten valmistuneita oli tekniikan ja liikenteen alalla, 15 prosenttia. Valmistumistahti on hieman hidastunut edellisvuoden vastaavasta.

Eri koulutussektoreilta tavoiteajassa valmistuneiden osuudet vuosien 2003 ja 2004 loppuun mennessä, %

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 22.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.11.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2004/opku_2004_2006-05-22_tie_001.html