Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå (undervisningsförvaltningens klassificering) och ålder 2011

Utbildningsnivå Studerande totalt Sysselsatta studerande 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år-
    %                
Gymnasieutbildning 45 931 13 834 30,1 7 481 3 052 640 399 295 254 193 1 520
Yrkesutbildning på andra stadiet 225 498 129 483 57,4 8 049 5 293 4 150 5 030 5 077 4 712 4 075 93 097
Utbildning på institutnivå 84 84 100,0 - - - - - - - 84
Yrkeshögskoleutbildning 132 446 76 238 57,6 31 2 261 4 676 7 108 8 294 8 213 6 507 39 148
Lägre högskoleutbildning 99 389 53 990 54,3 35 1 301 2 780 4 278 4 857 4 769 4 067 31 903
Högre yrkeshögskoleutbildning 7 321 6 828 93,3 - - - - - - 2 6 826
Högre högskoleutbildning 45 704 29 663 64,9 2 25 107 207 504 1 363 2 315 25 140
Specialiseringsutbildning för läkare 3 688 3 468 94,0 - - - - - - 2 3 466
Licentiatutbildning 2 014 1 722 85,5 - - - - - - 2 1 720
Doktorsutbildning 18 173 14 603 80,4 - - - 1 1 14 58 14 529
Totalt 580 248 329 913 56,9 15 598 11 932 12 353 17 023 19 028 19 325 17 221 217 433
Andelen sysselsatta studerande av alla studerande, %       25,2 34,5 38,2 46,1 50,6 53,6 55,9 70,1

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2011, Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå (undervisningsförvaltningens klassificering) och ålder 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2011/opty_2011_2013-03-20_tau_002_sv.html