Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå (undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2012

Utbildningsnivå Studerande totalt av vilka sysselsatta Kvinnliga studerande totalt av vilka sysselsatta Mänliga studerande totalt av vilka sysselsatta
    %     %     %
Gymnasieutbildning 45 630 12 943 28,4 25 536 8 512 33,3 20 094 4 431 22,1
Yrkesutbildning på andra stadiet 224 371 119 329 53,2 119 056 67 137 56,4 105 315 52 192 49,6
Utbildning på institutnivå 92 90 97,8 13 12 92,3 79 78 98,7
Lägre yrkeshögskoleutbildning 131 947 72 763 55,1 70 235 41 936 59,7 61 712 30 827 50,0
Lägre högskoleutbildning 96 230 49 205 51,1 48 861 26 962 55,2 47 369 22 243 47,0
Högre yrkeshögskoleutbildning 7 834 6 983 89,1 4 980 4 460 89,6 2 854 2 523 88,4
Högre högskoleutbildning 48 048 29 634 61,7 28 117 17 282 61,5 19 931 12 352 62,0
Specialiseringsutbildning för läkare 4 169 3 871 92,9 2 866 2 653 92,6 1 303 1 218 93,5
Licentiatutbildning 1 906 1 559 81,8 890 759 85,3 1 016 800 78,7
Doktorsutbildning 18 687 14 458 77,4 9 843 7 653 77,8 8 844 6 805 76,9
Totalt 578 914 310 835 53,7 310 397 177 366 57,1 268 517 133 469 49,7

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2012, Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå (undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2012/opty_2012_2014-03-20_tau_002_sv.html