Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Tuotannon jalostusarvo toimialoittain ja maakunnittain vuonna 2006 ( 1000 euroa)

  Toimiala
Alue Tukku- ja vähittäis- kauppa Majoitus- ja ravitsemis- toiminta Tietojenkäsit- telypalvelu Muut liike-elämän palvelut
Koko maa 13 418 205 2 001 035 2 988 371 6 646 020
Uusimaa 6 606 159 758 951 2 006 839 3 403 248
Varsinais-Suomi 1 045 623 158 314 130 888 625 506
Satakunta 354 364 56 368 37 499 177 210
Kanta-Häme 356 330 58 177 32 788 102 236
Pirkanmaa 886 888 164 725 256 649 523 076
Päijät-Häme 399 111 67 805 27 548 168 637
Kymenlaakso 357 011 56 228 11 800 146 798
Etelä-Karjala 170 163 47 249 42 232 84 172
Etelä-Savo 235 458 50 269 11 127 79 602
Pohjois-Savo 401 708 69 706 53 454 145 034
Pohjois-Karjala 247 045 40 916 13 987 77 230
Keski-Suomi 413 246 85 022 108 247 226 646
Etelä-Pohjanmaa 389 011 47 819 16 978 101 304
Pohjanmaa 271 876 44 887 33 670 136 036
Keski-Pohjanmaa 136 022 16 683 7 777 42 843
Pohjois-Pohjanmaa 575 796 115 076 152 229 357 384
Kainuu 107 834 18 930 5 399 43 185
Lappi 263 083 95 549 16 118 101 122
Itä-Uusimaa 140 164 30 920 8 360 90 237
Ahvenanmaa 60 928 17 433 14 699 13 461

Lähde: Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Lappalainen (09) 1734 2496, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 04.07.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palveluiden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7541. 2006, Tuotannon jalostusarvo toimialoittain ja maakunnittain vuonna 2006 ( 1000 euroa) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pata/2006/pata_2006_2008-07-04_tau_001_fi.html