Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2009

Antal barn Totalt         Familjens barn är
Endast moderns  Endast faderns  Moderns och faderns Moderns och gemen- samma Faderns och gemen- samma Moderns, faderns och gemensamma
Alla ombildade familjer 53 584 25 275 3 089 2 099 20 289 2 088 744
1 18 825 16 530 2 295 - - - -
2 19 031 7 219 673 886 9 312 941 -
3 10 902 1 281 103 781 7 707 767 263
4 3 542 196 13 301 2 470 285 277
5 952 40 - 95 606 64 147
6- 332 9 5 36 194 31 57
Äkta makar 26 516 9 483 1 288 849 13 016 1 379 501
1 7 225 6 281 944 - - - -
2 9 282 2 660 289 369 5 401 563 -
3 6 696 454 45 312 5 193 524 168
4 2 402 78 6 119 1 804 211 184
5 654 6 - 34 457 53 104
6- 257 4 4 15 161 28 45
Sambor 27 068 15 792 1 801 1 250 7 273 709 243
1 11 600 10 249 1 351 - - - -
2 9 749 4 559 384 517 3 911 378 -
3 4 206 827 58 469 2 514 243 95
4 1 140 118 7 182 666 74 93
5 298 34 - 61 149 11 43
6- 75 5 1 21 33 3 12

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_012_sv.html