Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet småbarnfamiljer har minskat med nästan en femtedel under 2010-talet
22.5.2020
Enligt Statistikcentralen minskade antalet familjer med barn under tre år med 5 565 år 2019 från året innan. Jämfört med år 2010 har dessa familjer minskat med 18 procent. Av familjetyperna minskade antalet familjer med gifta par och barn under tre år mest, med hela 26 procent. Minskningen av antalet småbarnsfamiljer är i linje med nedgången i fruktsamheten.

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av arsöversikten Familjer framflyttas
21.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html