Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2009

Familjer med barn i åldersgruppen Totalt         Familjetyp
Tvåföräldrarefamiljer Ensamföräldrarefamiljer
Totalt           Äktenskap 1) Samboende Totalt      Mor med barn Far med barn
0-2 157 620 141 596 98 77 42 849 16 024 15 531 493
0-3 194 051 172 025 121 637 50 388 22 026 21 135 891
0-6 283 259 243 398 176 872 66 526 39 861 37 344 2 517
0-16 556 433 446 985 342 548 104  437 109 448 95 684 13 764
0-17 584 172 466 477 359 100 107 377 117 695 102 146 15 549
0-24 672 856 529 168 414 498 114 670 143 688 121 242 22 446
0-29 693 035 543 143 427 394 115 749 149 892 125 530 24 362
0-79 745 522 565 934 449 137 116 797 179 588 149 823 29 765
3-4 111 682 96 628 75 018 21 610 15 054 14 065 989
3-6 189 927 161 291 125 531 35 760 28 636 26 454 2 182
5-6 109 421 92 728 74 334 18 394 16 693 15 269 1 424
5-14 369 481 294 297 236 038 58 259 75 184 65 705 9 479
7-8 106 868 88 823 72 253 16 570 18 045 16 211 1 834
7-10 187 055 152 966 124 009 28 957 34 089 30 316 3 773
7-12 252 352 203 199 164 504 38 695 49 153 43 274 5 879
7-15 347 290 272 911 221 823 51 088 74 379 64 122 10 257
7-17 405 886 314 461 256 710 57 751 91 425 77 636 13 789
9-12 190 089 152 785 125 081 27 704 37 304 32 626 4 678
13-15 166 289 129 461 108 593 20 868 36 828 31 140 5 688
16-17 120 191 91 672 78 437 13 235 28 519 23 463 5 056
18-20 116 731 89 263 78 412 10 851 27 468 21 675 5 793
18-24 156 826 118 564 104 791 13 773 38 262 29 492 8 770
18-29 178 716 133 914 118 901 15 013 44 802 34 066 10 736
21-24 52 812 39 920 36 270 3 650 12 892 9 420 3 472
25-29 27 417 19 835 18 356 1 479 7 582 5 325 2 257
30-34 13 236 8 841 8 312 529 4 395 3 131 1 264
35-39 9 456 5 612 5 345 267 3 844 2 902 942
40-49 18 757 8 079 7 784 295 10 678 8 762 1 916
50- 15 195 2 848 2 756 92 12 347 10 756 1 591
1) Inkl. registrerade partnerskap.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_013_sv.html