Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2010

Hustruns/moderns medborgarskap Totalt Mannens/faderns medborgarskap Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland Ryssland Estland Thailand Sverige Kina  Somalia Irak F.d Serbien och Montenegro  USA
Alla familjer 1 455 073 1 267 750 5 457 4 348 107 2 801 974 558 906 703 955 20 863 149 651
Finland 1 380 373 1 218 112 1 289 878 58 2 305 138 152 342 264 820 12 747 143 268
Ryssland 9 747 3 914 3 856 182 1 11 3 - 3 3 12 309 1 453
Estland 7 496 2 446 120 3 050 - 10 2 - 6 2 4 257 1 599
Thailand 3 367 3 062 - 3 42 2 - - - 1 1 27 229
Sverige 1 952 1 314 - 3 - 348 2 2 2 - 3 26 252
Kina 1 624 677 3 3 - 1 787 - - 1 1 78 73
Somalia 1 062 198 - - 1 2 - 370 - 1 1 15 474
Irak 927 253 - 1 - - - - 494 - - 16 163
F.d Serbien och Montenegro 765 182 - 2 - - - - - 364 - 90 127
USA 514 383 2 - - 3 2 - - - 69 24 31
Annat eller okänt 16 968 7 616 107 120 4 47 28 5 43 53 27 6 936 1 982
Ingen mor i familjen 30 278 29 593 80 106 1 72 12 29 16 14 17 338 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_006_sv.html