Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2010

Moderns medborgarskap Totalt    Faderns medborgarskap Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland Russia Estland Thailand Sverige Somalia Kina Irak  F.d. Serbien och Montenegro USA
Alla barnfamiljer 582 360 460 333 2 587 2 215 43 1 125 420 410 640 474 521 11 646 101 946
Finland 541 078 435 030 623 396 26 965 98 68 208 160 456 6 699 96 349
Russia 4 926 1 635 1 804 88 1 7 - 1 2 1 5 159 1 223
Estland 4 356 1 162 51 1 583 - 5 - - 4 1 4 144 1 402
Thailand 1 661 1 420 - 2 15 1 - - - 1 1 9 212
Sverige 909 624 - 1 - 64 1 1 1 - 3 10 204
Somalia 904 158 - - - 2 295 - - - 1 10 438
Kina 723 316 1 1 - - - 325 - - - 15 65
Irak 729 194 - 1 - - - - 387 - - 9 138
F.d. Serbien och Montenegro 583 140 - - - - - - - 264 - 56 123
USA 249 182 1 - - 1 - - - - 27 12 26
Annat eller okänt 10 406 4 133 56 68 1 29 3 7 28 38 12 4 265 1 766
Ingen mor i familjen 15 836 15 339 51 75 - 51 23 8 10 9 12 258 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 7. Barnfamiljer efter föräldrarnas medborgarskap 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_007_sv.html