Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2010

Familjer med barn i åldersgruppen Totalt         Familjetyp
Tvåföräldrarefamiljer Ensamföräldrarefamiljer
Totalt           Äktenskap 1) Samboende Totalt         Mor med barn Far med barn
0-2 159 580 143 506 100 114 43 392 16 074 15 551 523
0-3 195 687 173 499 122 782 50 717 22 188 21 228 960
0-6 286 057 245 576 178 548 67 028 40 481 37 768 2 713
0-16 555 082 445 447 340 987 104 460 109 635 95 600 14 035
0-17 582 360 464 578 357 210 107 368 117 782 101 946 15 836
0-24 671 976 527 553 412 428 115 125 144 423 121 509 22 914
0-29 692 119 541 381 425 181 116 200 150 738 125 858 24 880
0-79 743 897 563 968 446 714 117 254 179 929 149 651 30 278
3-4 112 918 97 522 75 908 21 614 15 396 14 336 1 060
3-6 191 764 162 491 126 777 35 714 29 273 26 937 2 336
5-6 110 714 93 550 74 989 18 561 17 164 15 647 1 517
5-14 366 577 291 546 233 732 57 814 75 031 65 426 9 605
7-8 107 774 89 590 73 047 16 543 18 184 16 310 1 874
7-10 186 794 152 449 123 778 28 671 34 345 30 473 3 872
7-12 251 364 202 172 163 774 38 398 49 192 43 150 6 042
7-15 343 535 269 586 218 903 50 683 73 949 63 607 10 342
7-17 402 211 311 064 253 694 57 370 91 147 77 223 13 924
9-12 188 215 151 087 123 807 27 280 37 128 32 349 4 779
13-15 162 075 125 974 105 417 20 557 36 101 30 494 5 607
16-17 118 691 90 258 77 201 13 057 28 433 23 386 5 047
18-20 118 330 90 076 78 595 11 481 28 254 22 258 5 996
18-24 158 234 119 054 104 534 14 520 39 180 30 176 9 004
18-29 179 923 134 116 118 359 15 757 45 807 34 797 11 010
21-24 52 778 39 597 35 730 3 867 13 181 9 643 3 538
25-29 27 118 19 465 17 974 1 491 7 653 5 378 2 275
30-34 13 128 8 742 8 179 563 4 386 3 104 1 282
35-39 9 102 5 468 5 220 248 3 634 2 753 881
40-49 18 112 7 879 7 594 285 10 233 8 350 1 883
50- 15 415 2 954 2 859 95 12 461 10 789 1 672
1) Inkl. registrerade partnerskap.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_013_sv.html