Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2010

Ålder  Alla familjers barn Äkta makar och barn  Registrerat partnerskap med barn Sambor med barn 2) Ensam- försörjare- moderns barn Ensam- försörjare- faderns barn Adoptiv- barn Ombildad familj 1)
Moderns barn Faderns barn Gemen- samma barn
0 60 822 36 930 63 19 026 4 722 81 34 604 3 4 544
1 60 387 38 879 51 15 751 5 546 160 80 329 9 4 280
2 59 685 39 482 40 13 278 6 578 307 151 679 34 3 919
3 59 064 39 700 34 11 666 7 179 485 152 1 144 107 3 572
4 59 342 40 142 30 10 776 7 769 625 207 1 644 155 3 164
5 58 050 39 434 23 9 867 7 973 753 265 2 255 248 2 803
6 58 197 39 485 19 9 481 8 369 843 346 2 860 343 2 573
7 57 076 38 926 29 8 744 8 427 950 354 3 363 400 2 124
8 56 073 37 943 12 8 500 8 610 1 008 397 3 846 473 1 838
9 56 421 37 998 13 8 205 9 047 1 158 337 4 250 549 1 444
10 57 048 38 216 15 8 000 9 452 1 365 308 4 568 692 1 064
11 57 717 38 396 10 8 126 9 725 1 460 302 5 064 748 765
12 57 067 38 057 7 7 652 9 777 1 574 246 5 324 823 447
13 59 262 39 272 9 7 614 10 626 1 741 256 5 764 908 275
14 60 622 39 759 11 7 632 11 207 2 013 255 6 024 1 046 123
15 62 837 40 926 11 7 561 11 973 2 366 218 6 233 1 205 66
16 63 709 41 504 12 7 167 12 460 2 566 206 6 501 1 337 34
17 61 091 39 904 8 6 517 11 987 2 675 203 6 056 1 337 22
18 55 944 37 134 7 5 685 10 557 2 561 173 1 942 481 16
19 42 389 28 609 7 3 970 7 699 2 104 188 1 189 291 15
20 29 046 19 787 2 2 443 5 186 1 628 151 . . .
21 19 998 13 745 2 1 433 3 584 1 234 96 . . .
22 14 604 10 160 2 1 071 2 435 936 76 . . .
23 11 626 8 092 1 742 2 034 757 47 . . .
24 9 806 6 772 .. 558 1 795 681 40 . . .
0-6 415 547 274 052 260 89 845 48 136 3 254 1 235 9 515 899 24 855
0-17 1 064 470 704 953 397 175 563 161 427 22 130 4 317 66 508 10 417 33 057
0-24 1 247 883 829 252 418 191 465 194 717 32 031 5 088 . . .
1) Ombildad familj = En barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma barn.
2) Inkluderar också barn, som är födda till ett sambopar mot slutet av året och fadern inte ännu har erkänt sitt faderskap.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_014_sv.html