Tabellbilaga 3. Äkta makar efter ordningsnummer för mannens och kvinnans äktenskap 31.12.2011

Familjetyp och ordningsnummer för mannens äktenskap Totalt        Ordningsnummer för kvinnans äktenskap
1                   2           3         4 -       Okänt     
Alla äkta par 960 807 847 905 100 186 9 922 1 296 1 498
1 842 278 788 881 48 567 3 568 451 811
2 104 526 53 273 45 474 5 050 604 125
3 10 596 3 964 5 335 1 108 179 10
4 - 1 364 431 684 187 61 1
Okänt 2 043 1 356 126 9 1 551
Äkta par utan barn 518 550 448 847 60 966 6 812 973 952
1 447 686 418 983 25 676 2 209 316 502
2 61 553 26 615 30 807 3 600 462 69
3 6 977 2 120 3 858 847 143 9
4 - 960 239 521 148 51 1
Okänt 1 374 890 104 8 1 371
Äkta makar med barn 442 257 399 058 39 220 3 110 323 546
1 394 592 369 898 22 891 1 359 135 309
2 42 973 26 658 14 667 1 450 142 56
3 3 619 1 844 1 477 261 36 1
4 - 404 192 163 39 10 -
Okänt 669 466 22 1 - 180

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabellbilaga 3. Äkta makar efter ordningsnummer för mannens och kvinnans äktenskap 31.12.2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_003_sv.html