Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2015

Moderns
födelse-
land
Totalt Faderns födelseland Ingen
far i
familjen
Finland F.d. Sovjetunionen Estland Sverige Thailand Somalia Iraq F.d. Jugoslavien Kina Viet Nam Annat
eller
okänt
Alla barnfamiljer 571 470 422 074 6 018 4 382 6 038 136 1 380 1 788 1 724 945 751 22 262 103 972
Finland 495 041 387 679 683 478 5 352 75 60 198 216 58 57 10 201 89 984
F.d. Sovjetunionen 11 808 3 350 4 301 470 46 - 1 21 20 3 1 723 2 872
Estland 7 650 1 189 443 3 112 16 1 - 2 8 - 1 407 2 471
Sverige 7 417 5 353 5 1 237 - 1 3 3 1 - 176 1 637
Thailand 2 632 2 098 5 2 30 37 - 2 3 - 6 46 403
Somalia 2 395 21 - - - - 1 228 3 1 - - 37 1 105
Iraq 1 932 21 1 - 2 - 1 1 368 1 - - 84 454
F.d. Jugoslavien 1 756 85 1 1 - - - 6 1 184 - - 139 340
Kina 1 736 616 3 3 9 - - 2 - 844 11 61 187
Viet Nam 1 336 223 2 1 3 8 1 - 1 10 633 25 429
Annat eller okänt 21 106 6 032 454 168 97 12 36 131 257 15 11 9 803 4 090
Ingen mor i familjen 16 661 15 407 120 146 246 3 52 52 30 14 31 560 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_009_sv.html