Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2015

Familjer
med barn
i ålders-
gruppen
Totalt Familjetyp
Tvåföräldrarefamiljer Ensamföräldrarefamiljer
Totalt Äktenskap 1) Samboende Totalt Mor med
barn
Far med
barn
0-2 152 859 135 967 90 908 45 059 16 892 16 303 589
0-3 190 942 167 505 114 200 53 305 23 437 22 417 1 020
0-6 287 300 243 388 172 525 70 863 43 912 40 815 3 097
0-16 546 542 433 443 325 476 107 967 113 099 98 081 15 018
0-17 571 470 450 837 339 946 110 891 120 633 103 972 16 661
0-24 660 575 512 614 392 626 119 988 147 961 124 108 23 853
0-29 679 987 525 508 404 166 121 342 154 479 128 683 25 796
0-79 729 194 547 468 424 811 122 657 181 726 150 274 31 452
3-4 115 340 98 670 74 656 24 014 16 670 15 536 1 134
3-6 198 943 166 621 126 910 39 711 32 322 29 632 2 690
5-6 117 364 98 040 77 145 20 895 19 324 17 542 1 782
5-14 370 488 291 185 230 372 60 813 79 303 68 602 10 701
7-8 114 925 94 326 75 955 18 371 20 599 18 250 2 349
7-10 195 635 157 826 126 815 31 011 37 809 33 217 4 592
7-12 258 236 204 804 164 456 40 348 53 432 46 451 6 981
7-15 341 536 264 850 212 987 51 863 76 686 65 477 11 209
7-17 394 671 302 162 243 598 58 564 92 509 77 969 14 540
9-12 192 735 152 488 124 393 28 095 40 247 34 796 5 451
13-15 151 357 115 972 96 458 19 514 35 385 29 713 5 672
16-17 106 432 80 120 67 557 12 563 26 312 21 606 4 706
18-20 110 724 83 524 71 622 11 902 27 200 21 491 5 709
18-24 151 198 112 190 96 500 15 690 39 008 30 049 8 959
18-29 171 979 126 163 108 986 17 177 45 816 34 882 10 934
21-24 53 144 38 849 34 051 4 798 14 295 10 515 3 780
25-29 25 701 17 833 15 993 1 840 7 868 5 638 2 230
30-34 13 284 8 674 7 914 760 4 610 3 286 1 324
35-39 8 770 5 224 4 906 318 3 546 2 548 998
40-49 14 821 6 899 6 611 288 7 922 6 230 1 692
50 - 15 893 3 421 3 298 123 12 472 10 551 1 921
1) Inkl. registrerade partnerskap

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_013_sv.html