Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2015

Ålder Kvinnor
med
familj
totalt
Familjetyp
Äkta makar
utan barn
Äkta makar
med barn
Sambor
utan barn
Sambor
med barn
Mor med
barn
Registrerat
partnerskap
Antal
Åldersgrupper
totalt
1 444 445 528 539 424 185 215 620 122 657 150 274 3 170
- 19 7 202 258 96 6 027 422 386 13
20 - 24 68 189 4 247 5 146 46 569 7 481 4 659 87
25 - 29 109 370 12 531 25 887 42 268 18 336 10 051 297
30 - 34 136 905 12 476 61 607 21 549 24 927 15 786 560
35 - 39 142 778 8 877 79 737 10 415 23 079 20 069 601
40 - 44 132 864 9 413 74 842 7 817 18 144 22 150 498
45 - 49 142 364 20 168 71 105 11 055 15 141 24 471 424
50 - 54 142 831 46 693 52 954 14 869 9 146 18 851 318
55 - 59 131 410 74 389 26 218 16 755 4 053 9 841 154
60 - 64 127 127 93 798 11 630 15 562 1 223 4 806 108
65 - 69 124 599 101 565 6 899 11 922 434 3 723 56
70 - 74 79 920 67 331 3 682 5 695 140 3 036 36
75 - 79 52 882 43 901 2 485 3 055 74 3 354 13
80 - 84 29 493 22 872 1 310 1 369 36 3 902 4
85 - 16 511 10 020 587 693 21 5 189 1
Relativa fördelning, %
Åldersgrupper
totalt
100,0 36,6 29,4 14,9 8,5 10,4 0,2
- 19 100,0 3,6 1,3 83,7 5,9 5,4 0,2
20 - 24 100,0 6,2 7,5 68,3 11,0 6,8 0,1
25 - 29 100,0 11,5 23,7 38,6 16,8 9,2 0,3
30 - 34 100,0 9,1 45,0 15,7 18,2 11,5 0,4
35 - 39 100,0 6,2 55,8 7,3 16,2 14,1 0,4
40 - 44 100,0 7,1 56,3 5,9 13,7 16,7 0,4
45 - 49 100,0 14,2 49,9 7,8 10,6 17,2 0,3
50 - 54 100,0 32,7 37,1 10,4 6,4 13,2 0,2
55 - 59 100,0 56,6 20,0 12,8 3,1 7,5 0,1
60 - 64 100,0 73,8 9,1 12,2 1,0 3,8 0,1
65 - 69 100,0 81,5 5,5 9,6 0,3 3,0 0,0
70 - 74 100,0 84,2 4,6 7,1 0,2 3,8 0,0
75 - 79 100,0 83,0 4,7 5,8 0,1 6,3 0,0
80 - 84 100,0 77,6 4,4 4,6 0,1 13,2 0,0
85 - 100,0 60,7 3,6 4,2 0,1 31,4 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 17. Kvinnor med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_017_sv.html