Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Svenskspråkiga familjer efter typ, makarnas/föräldrarnas ålder och barnantal 31.12.2016

Familjetyp Familjer totalt Barnfamiljer
Personer
i familjer
Ställning i familj: barn
Totalt Familjer, antal barn under 18 år i famlijer
1 2 3 4- Totalt Under
18 år
Familjer
totalt
54 582 20 163 8 112 8 300 2 981 770 150 952 49 648 37 177
Äkta
makar
utan
barn
20 789 - - - - - 41 578 - -
Äkta
makar
med
barn
15 048 11 195 3 468 4 958 2 145 624 60 079 29 983 22 725
Sambor
utan
barn
6 057 - - - - - 12 114 - -
Sambor
med
barn
4 828 4 275 1 911 1 856 444 64 17 893 8 237 7 223
Mor och
barn
6 137 3 839 2 169 1 250 347 73 15 277 9 140 6 021
Far och
barn
1 723 854 564 236 45 9 4 011 2 288 1 208

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 2. Svenskspråkiga familjer efter typ, makarnas/föräldrarnas ålder och barnantal 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_002_sv.html