Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2016

Moderns
födelseland
Totalt Faderns födelseland Ingen
far i
familjen
Finland F.d. Sovjetunionen Estland Sverige Thailand Somalia Iraq Kina F.d. Jugoslavien Viet Nam Annat
eller
okänt
Alla barnfamiljer 569 676 416 164 6 247 4 492 6 039 157 1 441 2 168 1 034 1 774 775 23 692 105 693
Finland 489 705 381 280 700 523 5 307 87 67 230 63 225 54 10 385 90 784
F.d. Sovjetunionen 12 015 3 292 4 439 480 45 1 - 20 3 23 1 782 2 929
Estland 7 801 1 212 425 3 118 19 1 - 5 - 8 5 415 2 593
Sverige 7 371 5 260 6 1 241 1 1 5 1 5 - 167 1 683
Thailand 2 769 2 180 5 4 32 45 - 2 - 3 6 48 444
Somalia 2 529 20 -0 2 - - 1 277 3 - 1 - 38 1 188
Iraq 2 327 24 - 2 2 - 1 1 641 - - - 94 563
Kina 1 870 644 3 3 8 - - 2 923 - 12 69 206
F.d. Jugoslavien 1 830 90 1 1 - - - 7 - 1 201 - 160 370
Viet Nam 1 400 239 2 1 6 6 1 - 8 - 657 31 449
Annat
eller okänt
22 895 6 146 528 198 109 12 46 172 16 282 10 10 892 4 484
Ingen mor
i familjen
17 164 15 777 138 159 270 4 48 81 20 26 30 611 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_009_sv.html