Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2016

Familjer med barn i åldersgruppen Totalt Familjetyp
Tvåföreldrarefamiljer Ensamföreldrarefamiljer
Totalt 1) Äktenskap Samboende Totalt Mor med barn Far med barn
0-2 148 787 131 958 87 062 44 896 16 829 16 235 594
0-3 186 838 163 182 110 123 53 059 23 656 22 602 1 054
0-6 284 285 239 667 168 476 71 191 44 618 41 431 3 187
0-16 544 462 429 346 321 085 108 261 115 116 99 704 15 412
0-17 569 676 446 819 335 512 111 307 122 857 105 693 17 164
0-24 656 818 507 235 386 771 120 464 149 583 125 274 24 309
0-29 676 505 520 206 398 288 121 918 156 299 130 009 26 290
0-79 725 432 542 022 418 701 123 321 183 410 151 459 31 951
3-4 113 927 96 864 72 611 24 253 17 063 15 853 1 210
3-6 197 648 164 522 124 405 40 117 33 126 30 347 2 779
5-6 116 901 97 074 75 923 21 151 19 827 17 971 1 856
5-14 372 282 290 912 229 359 61 553 81 370 70 299 11 071
7-8 116 611 95 155 76 333 18 822 21 456 18 984 2 472
7-10 198 187 158 839 127 035 31 804 39 348 34 521 4 827
7-12 261 207 206 063 164 788 41 275 55 144 47 868 7 276
7-15 343 569 265 160 212 495 52 665 78 409 66 908 11 501
7-17 396 335 301 813 242 617 59 196 94 522 79 550 14 972
9-12 194 955 153 535 124 827 28 708 41 420 35 799 5 621
13-15 151 674 115 855 96 179 19 676 35 819 30 130 5 689
16-17 106 344 79 492 67 017 12 475 26 852 21 985 4 867
18-20 107 058 80 598 69 053 11 545 26 460 20 846 5 614
18-24 147 418 109 242 93 725 15 517 38 176 29 307 8 869
18-29 168 540 123 355 106 229 17 126 45 185 34 294 10 891
21-24 52 343 38 329 33 364 4 965 14 014 10 262 3 752
25-29 26 108 18 039 16 077 1 962 8 069 5 787 2 282
30-34 13 257 8 572 7 770 802 4 685 3 353 1 332
35-39 8 721 5 176 4 831 345 3 545 2 554 991
40-49 14 430 6 834 6 530 304 7 596 5 951 1 645
50- 15 979 3 452 3 329 123 12 527 10 580 1 947
1) Inkl. registrerade partnerskap.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_013_sv.html