Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2016

Familjer med barn i åldersgruppen Totalt Familjetyp
Tvåföreldrarefamiljer Ensamföreldrarefamiljer
Totalt 1) Äktenskap Samboende Totalt Mor med barn Far med barn
0-2 148 787 131 958 87 062 44 896 16 829 16 235 594
0-3 186 838 163 182 110 123 53 059 23 656 22 602 1 054
0-6 284 285 239 667 168 476 71 191 44 618 41 431 3 187
0-16 544 462 429 346 321 085 108 261 115 116 99 704 15 412
0-17 569 676 446 819 335 512 111 307 122 857 105 693 17 164
0-24 656 818 507 235 386 771 120 464 149 583 125 274 24 309
0-29 676 505 520 206 398 288 121 918 156 299 130 009 26 290
0-79 725 432 542 022 418 701 123 321 183 410 151 459 31 951
3-4 113 927 96 864 72 611 24 253 17 063 15 853 1 210
3-6 197 648 164 522 124 405 40 117 33 126 30 347 2 779
5-6 116 901 97 074 75 923 21 151 19 827 17 971 1 856
5-14 372 282 290 912 229 359 61 553 81 370 70 299 11 071
7-8 116 611 95 155 76 333 18 822 21 456 18 984 2 472
7-10 198 187 158 839 127 035 31 804 39 348 34 521 4 827
7-12 261 207 206 063 164 788 41 275 55 144 47 868 7 276
7-15 343 569 265 160 212 495 52 665 78 409 66 908 11 501
7-17 396 335 301 813 242 617 59 196 94 522 79 550 14 972
9-12 194 955 153 535 124 827 28 708 41 420 35 799 5 621
13-15 151 674 115 855 96 179 19 676 35 819 30 130 5 689
16-17 106 344 79 492 67 017 12 475 26 852 21 985 4 867
18-20 107 058 80 598 69 053 11 545 26 460 20 846 5 614
18-24 147 418 109 242 93 725 15 517 38 176 29 307 8 869
18-29 168 540 123 355 106 229 17 126 45 185 34 294 10 891
21-24 52 343 38 329 33 364 4 965 14 014 10 262 3 752
25-29 26 108 18 039 16 077 1 962 8 069 5 787 2 282
30-34 13 257 8 572 7 770 802 4 685 3 353 1 332
35-39 8 721 5 176 4 831 345 3 545 2 554 991
40-49 14 430 6 834 6 530 304 7 596 5 951 1 645
50- 15 979 3 452 3 329 123 12 527 10 580 1 947
1) Inkl. registrerade partnerskap.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_013_sv.html