Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Svenskspråkiga familjer efter typ, makarnas/föräldrarnas ålder och barnantal 31.12.2017

Familje-
typ
Familjer
totalt
Barnfamiljer
Personer
i familjer
Ställning
i familj:
barn
Totalt Familjer,
antal barn under
18 år i familjer
1 2 3 4- Totalt Under
18 år
Familjer
totalt
54 225 20 030 8 065 8 196 2 993 776 149 838 49 222 36 965
Äkta
makar
utan
barn
20 679 - - - - - 41 358 - -
Äkta
makar
med
barn
14 810 11 056 3 451 4 816 2 164 625 59 171 29 551 22 463
Sambor
utan
barn
6 065 - - - - - 12 130 - -
Sambor
med
barn
4 837 4 297 1 920 1 860 450 67 17 917 8 243 7 274
Mor
och
barn
6 134 3 846 2 180 1 265 326 75 15 257 9 123 6 008
Far
och
barn
1 700 831 514 255 53 9 4 005 2 305 1 220

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 2. Svenskspråkiga familjer efter typ, makarnas/föräldrarnas ålder och barnantal 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_002_sv.html