Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2017

Relativ
fördelning
Ålder Män med familj
Familje-
typ
totalt
Äkta
makar
utan
barn
Äkta
makar
med
barn
Sambor
utan
barn
Sambor
med
barn
Far
med
barn
Regis-
trerat
partner-
skap
Antal Ålders-
grupper
totalt
1 318 328 531 442 412 112 217 644 123 234 32 616 1 280
- 19 2 443 76 13 2 187 165 1 1
20 - 24 37 882 2 182 1 921 30 129 3 541 90 19
25 - 29 81 311 9 041 14 228 44 053 13 458 458 73
30 - 34 108 221 12 158 43 526 28 352 22 697 1 383 105
35 - 39 121 550 9 834 68 593 15 801 24 298 2 874 150
40 - 44 119 450 9 412 75 392 9 994 20 139 4 342 171
45 - 49 115 326 14 776 69 239 10 078 15 707 5 342 184
50 - 54 127 605 34 816 61 218 13 727 11 869 5 764 211
55 - 59 123 399 59 233 36 722 16 521 6 687 4 087 149
60 - 64 123 067 82 420 18 580 16 596 2 864 2 513 94
65 - 69 126 250 98 861 10 244 14 251 1 159 1 663 72
70 - 74 104 500 87 924 6 005 8 907 434 1 200 30
75 - 79 64 845 56 497 3 145 4 142 133 912 16
80 - 84 39 361 34 419 2 057 2 000 66 814 5
85 - 23 118 19 793 1 229 906 17 1 173 -
Procent Ålders-
grupper
totalt
100,0 40,3 31,3 16,5 9,3 2,5 0,1
- 19 100,0 3,1 0,5 89,5 6,8 0,0 0,0
20 - 24 100,0 5,8 5,1 79,5 9,3 0,2 0,1
25 - 29 100,0 11,1 17,5 54,2 16,6 0,6 0,1
30 - 34 100,0 11,2 40,2 26,2 21,0 1,3 0,1
35 - 39 100,0 8,1 56,4 13,0 20,0 2,4 0,1
40 - 44 100,0 7,9 63,1 8,4 16,9 3,6 0,1
45 - 49 100,0 12,8 60,0 8,7 13,6 4,6 0,2
50 - 54 100,0 27,3 48,0 10,8 9,3 4,5 0,2
55 - 59 100,0 48,0 29,8 13,4 5,4 3,3 0,1
60 - 64 100,0 67,0 15,1 13,5 2,3 2,0 0,1
65 - 69 100,0 78,3 8,1 11,3 0,9 1,3 0,1
70 - 74 100,0 84,1 5,7 8,5 0,4 1,1 0,0
75 - 79 100,0 87,1 4,9 6,4 0,2 1,4 0,0
80 - 84 100,0 87,4 5,2 5,1 0,2 2,1 0,0
85 - 100,0 85,6 5,3 3,9 0,1 5,1 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2017, Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_016_sv.html