Figurbilaga 2. Barnfamiljer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2017 (familjer med far och barn efter faderns ålder)

Figurbilaga 2. Barnfamiljer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2017 (familjer med far och barn efter faderns ålder)
1) Inkl. 345 registrerade par och 388 enkönade äkta par.

Källa: Familjer 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2017, Figurbilaga 2. Barnfamiljer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2017 (familjer med far och barn efter faderns ålder) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2017/perh_2017_2018-05-25_kuv_002_sv.html