Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2018

Familje-
typ
Antal
barn 1)
Familjens barn är
Totalt Endast
moderns
Endast
faderns
Moderns
och
faderns
Moderns
och
gemen-
samma
Faderns
och
gemen-
samma
Moderns,
faderns
och
gemen-
samma
Alla
om-
bildade
familjer 2)
Totalt 50 717 23 085 3 146 2 100 19 171 2 290 925
1 17 345 14 985 2 360 - - - -
2 17 863 6 555 678 828 8 734 1 068 -
3 10 493 1 313 90 768 7 160 825 337
4 3 585 187 14 342 2 448 288 306
5 1 017 32 2 123 608 77 175
6- 414 13 2 39 221 32 107
Äkta
makar
Totalt 24 153 8 626 1 260 789 11 479 1 421 578
1 6 660 5 692 968 - - - -
2 8 263 2 381 264 343 4 692 583 -
3 5 995 466 25 280 4 489 543 192
4 2 279 66 2 107 1 704 207 193
5 664 15 1 47 429 62 110
6- 292 6 - 12 165 26 83
Sambor Totalt 26 564 14 459 1 886 1 311 7 692 869 347
1 10 685 9 293 1 392 - - - -
2 9 600 4 174 414 485 4 042 485 -
3 4 498 847 65 488 2 671 282 145
4 1 306 121 12 235 744 81 113
5 353 17 1 76 179 15 65
6- 122 7 2 27 56 6 24
1) Antal av barn = antal barn under 18 år i familjen.
2) Ombildad familj = en barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_012_sv.html