Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2018

Familje-
typ
Antal
barn 1)
Familjens barn är
Totalt Endast
moderns
Endast
faderns
Moderns
och
faderns
Moderns
och
gemen-
samma
Faderns
och
gemen-
samma
Moderns,
faderns
och
gemen-
samma
Alla
om-
bildade
familjer 2)
Totalt 50 717 23 085 3 146 2 100 19 171 2 290 925
1 17 345 14 985 2 360 - - - -
2 17 863 6 555 678 828 8 734 1 068 -
3 10 493 1 313 90 768 7 160 825 337
4 3 585 187 14 342 2 448 288 306
5 1 017 32 2 123 608 77 175
6- 414 13 2 39 221 32 107
Äkta
makar
Totalt 24 153 8 626 1 260 789 11 479 1 421 578
1 6 660 5 692 968 - - - -
2 8 263 2 381 264 343 4 692 583 -
3 5 995 466 25 280 4 489 543 192
4 2 279 66 2 107 1 704 207 193
5 664 15 1 47 429 62 110
6- 292 6 - 12 165 26 83
Sambor Totalt 26 564 14 459 1 886 1 311 7 692 869 347
1 10 685 9 293 1 392 - - - -
2 9 600 4 174 414 485 4 042 485 -
3 4 498 847 65 488 2 671 282 145
4 1 306 121 12 235 744 81 113
5 353 17 1 76 179 15 65
6- 122 7 2 27 56 6 24
1) Antal av barn = antal barn under 18 år i familjen.
2) Ombildad familj = en barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma.

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/02/perh_2018_02_2020-01-31_tau_012_sv.html