Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, elokuu

Julkaistu: 13.10.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia touko-heinäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 touko-heinäkuussa 6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä huhtikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihdon lisäys oli 5,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli voimakkainta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jonka liikevaihto oli 9,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu parani, ollen tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla 5,3 prosentin kasvussa. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto lisääntyi touko-heinäkuussa 4 prosenttia. Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvu oli hitainta kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla, kasvun jäädessä 2,7 prosenttiin.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
8-10/2004 11/2004-1/2005 2-4/2005 5-7/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,0 5,3 5,4 6,0
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,6 3,2 3,6 5,3
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,7 4,0 3,3 2,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
5,5 7,4 6,7 9,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
7,6 8,3 5,6 4,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. heinäkuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/07/plv_2005_07_2005-10-13_tie_001.html