Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, december

Publicerad: 14.7.2006

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 6,9 procent i februari-april

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,9 procent i februari-april år 2006 jämfört med motsvarande period året innan. Under den föregående tremånadersperioden som tog slut i januari var ökningen av omsättningen 7,6 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom att radera växlingarna förorsakade av kalendern.

Av huvudnäringsgrenarna var ökningen av omsättningen snabbast inom fastighets-, uthyrnings och forskningsverksamhet samt företagstjänster. I februari-april var omsättningen inom näringsgrenen 10,3 procent större än året innan. Jämfört med den tidigare tremånadersperioden var ökningen kraftigast inom näringsgrenen andra samhälleliga och personliga tjänster. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 8,4 procent. Inom hotell- och restaurangverksamhet steg ökningen av omsättningen till 6 procent, medan omsättningen ökade med 3,5 procent inom transport, magasinering och kommunikation.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
5-7/2005 8-10/2005 11/2005-1/2006 2-4/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 5,2 7,1 7,6 6,9
- Hotell- och restaurangverksamhet 5,7 6,4 6,2 6,0
- Transport, magasinering och kommunikation 2,4 5,0 4,0 3,5
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 8,7 10,5 11,3 10,3
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 4,3 5,3 5,9 8,4
*) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/04/plv_2006_04_2006-07-14_tie_001_sv.html