Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, elokuu

Julkaistu: 14.12.2007

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli vuoden 2007 heinä-syyskuussa 9,1 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä kesäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 9,5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto oli 12,7 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 4,8 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla kasvua kertyi heinä-syyskuussa 7,2 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialalla liikevaihto nousi 7,4 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/2006 1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,1 9,4 9,5 9,1
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,9 7,4 6,0 4,8
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,7 8,3 5,6 7,2
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
9,8 11,9 13,8 12,7
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
7,7 9,2 7,3 7,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2007, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. syyskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2007/09/plv_2007_09_2007-12-14_tie_001.html