Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Omsättning inom servicebranschen 2012, mars

2012
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik