Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, september

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
04-06/2011 07-09/2011 10-12/2011 01-03/2012 03/2012
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 7,4 7,9 6,3 5,8 5,3
H Transport och magasinering 9,0 6,4 6,2 5,7 4,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 9,4 7,9 6,2 8,1 8,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,4 5,6 3,2 4,5 2,2
L=68 Fastighetsverksamhet 3,8 6,7 4,9 9,1 11,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,2 12,3 8,2 10,9 10,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 10,9 12,0 7,6 7,7 9,7
R Kultur, nöje och fritid 4,7 9,2 8,9 4,7 1,2
S Annan serviceverksamhet 4,6 7,1 4,6 5,9 3,7

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/03/plv_2012_03_2012-06-14_tau_001_sv.html