Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-01-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 05/2014 1,0 0,6 -0,4
06/2014 4,3 3,6 -0,7
07/2014 3,8 2,9 -0,9
08/2014 3,1 2,1 -1,0
09/2014 6,0 5,5 -0,5
H Transport och magasinering 05/2014 -4,3 -4,4 -0,1
06/2014 1,0 0,7 -0,3
07/2014 0,4 -0,2 -0,6
08/2014 -2,6 -3,0 -0,4
09/2014 2,8 2,5 -0,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 05/2014 0,9 0,4 -0,5
06/2014 -1,7 -2,1 -0,4
07/2014 2,2 2,2 0,0
08/2014 2,8 2,4 -0,4
09/2014 1,1 0,6 -0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 05/2014 6,7 5,6 -1,1
06/2014 9,4 9,7 0,3
07/2014 10,1 9,4 -0,7
08/2014 12,4 11,6 -0,8
09/2014 15,1 15,1 0,0
L=68 Fastighetsverksamhet 05/2014 2,7 2,6 -0,1
06/2014 7,4 7,3 -0,1
07/2014 3,9 3,5 -0,4
08/2014 5,5 4,6 -0,9
09/2014 3,7 3,3 -0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 05/2014 0,1 -0,1 -0,2
06/2014 5,4 3,8 -1,6
07/2014 3,2 0,6 -2,6
08/2014 0,5 -1,7 -2,2
09/2014 6,5 5,2 -1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 05/2014 3,5 3,1 -0,4
06/2014 4,1 2,6 -1,5
07/2014 3,7 1,6 -2,1
08/2014 2,7 1,0 -1,7
09/2014 4,9 3,6 -1,3
R Kultur, nöje och fritid 05/2014 4,6 4,8 0,2
06/2014 3,9 -0,6 -4,5
07/2014 8,6 7,8 -0,8
08/2014 7,4 6,9 -0,5
09/2014 1,5 1,6 0,1
S Annan serviceverksamhet 05/2014 -2,8 -3,0 -0,2
06/2014 2,4 2,3 -0,1
07/2014 -0,6 -0,7 -0,1
08/2014 -2,3 -2,4 -0,1
09/2014 4,7 3,8 -0,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
R Kultur, nöje och fritid 2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
S Annan serviceverksamhet 2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/10/plv_2014_10_2015-01-13_rev_001_sv.html