Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Omsättning inom servicebranschen 2014, oktober

2014
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik