Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
11/13-01/14 02-04/2014 05-07/2014 08-10/2014 01-10/2014 10/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,8 1,6 2,3 4,0 2,6 4,4
H Transport och magasinering -2,1 -1,1 -1,4 -0,5 -1,1 -0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,4 0,0 0,2 2,2 0,9 3,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 4,0 5,4 8,1 13,1 8,5 12,6
L=68 Fastighetsverksamhet 0,1 3,6 4,6 4,3 4,5 5,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,0 0,9 1,5 3,0 1,8 4,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster -1,2 0,1 2,4 2,9 1,6 4,0
R Kultur, nöje och fritid 5,7 4,8 4,0 4,3 3,9 4,3
S Annan serviceverksamhet 0,2 1,1 -0,5 0,4 0,3 -0,2

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/10/plv_2014_10_2015-01-13_tau_001_sv.html