Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Publicerad: 14.11.2016

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti 3,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,4 procent under juni–augusti jämfört med motsvarande period året innan. Också då var tillväxten 3,4 procent. I täten finns åter näringsgrenen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+ 9 %). Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med 8,6 procent. Näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet ökade däremot med 0,2 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (272,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/08/plv_2016_08_2016-11-14_tie_001_sv.html