Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.7.2010

Rattijuopumukset ja ryöstöt vähenivät tammi - kesäkuussa 2010

Poliisin , tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 204 000 rikosta, mikä on 3 200 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi kirjattiin 254 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta. Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Etelä-Karjalassa (11 prosenttia) ja vähenivät Päijät-Hämeessä (17 prosenttia) ja Ahvenanmaalla (30 prosenttia). Omaisuusrikoksia ilmeni 115 000, mikä on 3 600 tapausta eli kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 17 000, mikä on yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.

Rikokset tammi-kesäkuussa 2009–2010

Rikokset tammi-kesäkuussa 2009–2010

Rattijuopumusten väheneminen jatkuu edelleen. Niiden määrä on nyt alimmillaan 1990-luvun puolivälin jälkeen. Edellisestä vuodesta törkeät rattijuopumukset vähenivät 12 prosenttia ja muut rattijuopumukset 13 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 10 000 eli 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009.

Ryöstöjä ilmoitettiin 719, mikä on 13 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Määrä on 2000-luvun pienin.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla 458 tapausta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 330. Lisäys johtuu yhteen rikosilmoitukseen kirjatusta usean osateon käsittävästä tapahtumasarjasta. Raiskauksia on 2000-luvulla tammi-kesäkuussa ollut keskimäärin 303.

Pahoinpitelyrikoksia tuli tietoon 16 000, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2009. Törkeät pahoinpitelyt sitä vastoin vähenivät 10 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 000.

Huumausainerikoksia kirjattiin 9 300, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 24 prosenttia. Niitä tuli ilmi 480.

Petosten määrä väheni lisäännyttyään useana vuonna peräkkäin. Vuoden 2010 tammi-kesäkuussa niiden määrä oli 7 900, mikä on 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Vahingontekojen määrä on muutaman viime vuoden ajan vähentynyt. Nyt niitä tuli ilmi 23 000, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2010 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen ovat vähäisiä.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - kesäkuussa sekä huhti–, touko– ja kesäkuussa 2010 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-kesäkuu 2010 Muutos Huhtikuu 2010 Muutos Toukokuu 2010 Muutos Kesäkuu 2010 Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 204 369 -3 202 34 413 221 39 739 -714 40 993 -163
-murto 17 586 -578 3 009 -34 3 374 -367 3 855 93
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 4 916 -677 843 -8 999 -187 1 153 -168
-ryöstö 719 -112 139 11 130 -11 135 -17
-vahingonteko 23 052 -1 400 4 150 -54 5 082 204 4 876 -101
-tappo, murha ja surma 56 -8 4 -9 11 -2 13 5
-pahoinpitely 15 962 142 2 645 -126 3 194 94 2 893 214
-raiskaus 458 128 44 -8 71 -13 56 -7
-rattijuopumus 10 171 -1 495 1 777 -62 2 166 -385 2 272 -89
-huumausainerikos 9 297 633 1 585 247 1 457 39 1 518 -117
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - kesäkuussa sekä huhti–, touko– ja kesäkuussa 2010 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-kesäkuu 2010 Muutos Huhtikuu 2010 Muutos Toukokuu 2010 Muutos Kesäkuu 2010 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 254 397 29 191 42 982 5 110 41 653 2 035 40 781 1 380
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 167 545 23 476 28 620 3 667 27 394 1 065 26 916 -590
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2010, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 266,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.07.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/02/polrik_2010_02_2010-07-16_tie_001_fi.html