Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–joulukuussa 2007–2011 (ennakkotieto)

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 434 996 440 209 440 438 431 959 457 147
A Omaisuusrikokset 250 783 256 543 255 384 247 173 259 648
Murrot yhteensä 43 241 40 787 40 682 38 516 39 686
-asunnosta 6 547 5 985 6 499 6 456 6 677
  -vapaa-ajan asunnosta 1 857 1 582 1 671 1 526 1 816
-muusta asunnosta 4 690 4 403 4 828 4 930 4 861
-liikkeestä 4 335 4 406 4 476 4 088 4 532
-moottoriajoneuvosta 18 350 16 108 15 005 13 489 13 829
-muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 14 009 14 288 14 702 14 483 14 648
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 14 842 13 809 12 196 11 158 11 971
-moottoriajoneuvon anastus 1 533  1 548 1 521 1 408 1 531
-moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 1 077 1 084 984 910 937
-moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 4 1 3 2
-moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 12 193 11 119 9 645 8 802 9 483
-törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 35 57 43 36 20
Ryöstö 1 796 1 714 1 650 1 531 1 634
-törkeä ryöstö 209 181 221 157 206
Vahingonteko 53 871 56 584 50 698 49 144 55 024
-törkeä vahingonteko 222 252 212 240 220
Kavallus 3 223 3 420 3 205 3 298 3 229
-törkeä kavallus 210 257 278 325 290
Petos 13 548 16 055 17 386 15 741 17 786
-törkeä petos 693 968 987 953 1 142
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 37 231 37 433 35 572 35 563 42 571
Tappo, murha tai surma 129 132 115 112 114
Tapon, murhan tai surman yritys 391 361 370 310 311
Pahoinpitely 34 332 34 638 32 735 32 936 39 855
-törkeä pahoinpitely 2 436 2 272 2 121 2 006 2 078
C Seksuaalirikokset 2 332 2 925 2 222 2 424 3 008
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 027 1 321 1 078 1 106 1 459
Raiskaus 748 919 668 822 989
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 13 752 14 471 14 013 13 549 14 352
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 758 1 936 1 710 1 683 1 947
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1609 1 725 1 590 1 502 1 764
Haitanteko virkamiehelle 2 383 2 456 2 259 2 161 2 300
-kohdistunut poliisin henkilökuntaan 2 328 2 403 2 191 2 109 2 258
E Eräät liikennerikokset 65 332 61 036 56 489 53 266 53 996
Rattijuopumus 27 613 25 877 23 398 21 162 21 500
-törkeä rattijuopumus 15 056 13 812 12 304 11 246 11 409
F Muut rikokset 65 566 67 801 76 758 79 984 83 572
Huumausainerikos 15 372 15 364 18 405 19 653 20 243
-törkeä huumausainerikos 871 725 883 1 071 1 024
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 048 3 066 3 529 4 042 5 092
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 – 2011 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, Marja Kivimäki (09) 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–joulukuussa 2007–2011 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/04/polrik_2011_04_2012-01-20_tau_001_fi.html