Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–december 2007–2011 (preliminär uppgift)

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
ALLA BROTT 1) 434 996 440 209 440 438 431 959 457 147
A Egendomsbrott 250 783 256 543 255 384 247 173 259 648
Inbrott totalt 43 241 40 787 40 682 38 516 39 686
i bostad 6 547 5 985 6 499 6 456 6 677
  i fritidsbostadshus 1 857 1 582 1 671 1 526 1 816
i annan bostad 4 690 4 403 4 828 4 930 4 861
i affärslokal 4 335 4 406 4 476 4 088 4 532
i motorfordon 18 350 16 108 15 005 13 489 13 829
-annan stöld genom olovligt intrång 14 009 14 288 14 702 14 483 14 648
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 14 842 13 809 12 196 11 158 11 971
-tillgrepp av motorfordon 1 533  1 548 1 521 1 408 1 531
-olovligt brukande av motorfordon 1 077 1 084 984 910 937
-grovt olovligt brukande av motorfordon 4 1 3 2
-bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 12 193 11 119 9 645 8 802 9 483
-grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 35 57 43 36 20
Rån 1 796 1 714 1 650 1 531 1 634
-grovt rån 209 181 221 157 206
Skadegörelse 53 871 56 584 50 698 49 144 55 024
-grov skadegörelse 222 252 212 240 220
Förskingring 3 223 3 420 3 205 3 298 3 229
-grov förskingring 210 257 278 325 290
Bedrägeri 13 548 16 055 17 386 15 741 17 786
-grovt bedrägeri 693 968 987 953 1 142
B Brott mot liv och hälsa 37 231 37 433 35 572 35 563 42 571
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 129 132 115 112 114
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 391 361 370 310 311
Misshandel 34 332 34 638 32 735 32 936 39 855
-grov misshandel 2 436 2 272 2 121 2 006 2 078
C Sexualbrott 2 332 2 925 2 222 2 424 3 008
Sexuellt utnyttjande av barn 1 027 1 321 1 078 1 106 1 459
Våldtäkt 748 919 668 822 989
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 13 752 14 471 14 013 13 549 14 352
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 758 1 936 1 710 1 683 1 947
-riktat mot polispersonal 1609 1 725 1 590 1 502 1 764
Hindrande av tjänsteman 2 383 2 456 2 259 2 161 2 300
-riktat mot polispersonal 2 328 2 403 2 191 2 109 2 258
E Vissa trafikbrott 65 332 61 036 56 489 53 266 53 996
Rattfylleri 27 613 25 877 23 398 21 162 21 500
-grovt rattfylleri 15 056 13 812 12 304 11 246 11 409
F Övriga brott 65 566 67 801 76 758 79 984 83 572
Narkotikabrott 15 372 15 364 18 405 19 653 20 243
-grovt narkotikabrott 871 725 883 1 071 1 024
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 3 048 3 066 3 529 4 042 5 092
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 – 2011 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, Marja Kivimäki (09) 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari–december 2007–2011 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/04/polrik_2011_04_2012-01-20_tau_001_sv.html