Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2009-2013 (ennakkotieto)

Rikos 2009 2010 2011 2012 2013
Kaikki rikokset 1) 337 969 331 950 347 018 328 529 321 785
A Omaisuusrikokset 195 515 189 295 195 753 183 227 182 208
Murrot yhteensä 30 487 29 147 29 830 27 123 24 292
Asuntomurrot 4 856 4 992 4 895 5 002 4 260
- vapaa-ajan asunnosta 1 253 1 184 1 261 1 182 1 235
- muusta asunnosta 3 603 3 808 3 634 3 820 3 025
Liikemurrot 3 278 3 164 3 323 3 076 2 913
Moottoriajoneuvomurrot 11 381 9 953 10 511 8 422 7 123
Muut murrot 10 972 11 038 11 101 10 623 9 996
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 9 456 8 706 9 354 7 025 6 249
- moottoriajoneuvon anastus 1 297 1 160 1 242 943 808
- moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 789 726 709 657 563
- moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 3 - - 2 1
- moottoriajoneuvon käyttövarkaus 7 337 6 790 7 388 5 407 4 863
- törkeä moottoriajoneuvon käyttövarkaus 30 30 15 16 14
Ryöstöt yhteensä 1 278 1 132 1 204 1 247 1 138
- törkeä ryöstö 163 118 150 151 138
Vahingonteot yhteensä 39 548 37 504 40 455 34 160 32 985
- törkeä vahingonteko 166 185 157 187 203
Kavallukset yhteensä 2 423 2 504 2 462 2 481 2 720
- törkeä kavallus 206 242 214 258 274
Petokset yhteensä 13 013 12 098 13 258 15 917 16 840
- törkeä petos 789 746 891 807 920
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 27 061 27 190 32 508 30 830 28 080
Tappo, murha tai surma 79 85 82 65 74
Tapon, murhan tai surman yritys 281 231 236 276 195
Pahoinpitelyt yhteensä 24 895 25 187 30 427 28 804 26 199
- törkeä pahoinpitely 1 648 1 521 1 591 1 401 1 383
C Seksuaalirikokset 1 714 1 846 2 286 2 731 2 596
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 842 829 1 096 1 181 1 285
Raiskaus 501 632 741 809 750
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 10 543 10 250 10 892 10 991 10 106
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 319 1 274 1 457 1 433 1 258
- kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 229 1 139 1 330 1 299 1 153
Haitanteko virkamiehelle 1 718 1 632 1 720 1 634 1 407
- haitanteko kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 666 1 599 1 689 1 600 1 380
E Eräät liikennerikokset 44 382 41 932 41 714 37 694 34 584
Rattijuopumukset yhteensä 18 314 16 393 16 304 14 915 13 827
- törkeä rattijuopumus 9 619 8 663 8 695 8 029 7 071
F Muut rikokset 58 754 61 437 63 865 63 056 64 211
Huumausainerikokset yhteensä 13 918 15 300 15 402 15 446 16 937
- törkeä huumausainerikos 643 828 752 789 820
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 2 902 3 418 4 092 3 928 3 839
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2009-2013 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/03/polrik_2013_03_2013-10-14_tau_001_fi.html